Fibonacci – tai sveikų skaičių seka, kurioje kiekvienas šios sekos skaičius lygus dviejų prieš jį einančių skaičių sumai. Tai matematinis principas, kuris randa savo atspindį įvairiose pasaulio išraiškose. Tas pats galioja ir Sąmonei, tik įsisąmoninęs dabartinę ir buvusią patirtį, žmogus gali žengti žingsnį į naują pažinimo etapą. Jeigu žmogus nesugeba įsisąmoninti savo praeitos patirties ir dabartinės, nesvarbu dėl kokių priežasčių, jis taip ir lieka tame pačiame etape, kol neįvyks gilus įsisąmoninimas. Tik įsisąmoninimui įvykus, pasaulis atveria naujas galimybių ir pažinimo erdves. Bandymas apgauti ar peršokti per dabartinius uždavinius, tik pablogina situaciją.

Puslapyje publikuojama informacija – tai autoriaus požiūris į vieną vientisą gyvenimo paveikslą iš skirtingų jo pusių, bandant neprarasti vientiso vaizdo. Gal kai kurios įžvalgos skaitančiajam leis surasti gilesnį suvokimą ir įprasminimą to, ko jis ieško ir leis žengti kitą žingsnį pažinimo keliu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *