Gyvo Alaus „Joga sūtra“

.

1 skyrius. Kuriame Meistras kalba apie Netikrąją Jogą

Vardan Alacho, Maloningo ir Gailestingo! Jei kas turi ausis klausyti – teklauso.

Atsitiko taip, kad tais senais laikais, kai Šri Bumerį vadino tiesiog Bumeriu, jis skirdavo ne mažiau 7 minučių per dieną atkakliai meditacijai, o likusį laiką – pokalbiams apie tai, jis sutiko Didįjį Meistrą – Machą Jogą Džoną Ivanovičių Jakobsoną.

Paklausė jo Bumeris:

– Tapsiu auka už tave, Žmogau! Ar žinai žmonių siekių esmę?

– Nubėk alaus ir aš atskleisiu tau pirmą pamoką“, – atsakė Džonas Ivanovičius Jakobsonas.

Ir Bumeris išbėgo alaus.

– Kaip nežinoti, – atsakė Meistras, kai Bumeris grįžo, – žmonių siekių esmė Jogoje.

– O kokios Jogos siekia žmogus?

– Kiekvienas Ieškotojas turi savo Kelią.

Daugelis praktikuoja Sahadža Jogą, Hatha Joga, Krija Jogą, Karma Jogą, Radža Joga, Džniana Jogą, Bhakti Jogą, Šiva Jogą ir Karmą Jogą

Bet tai nėra Tikroji Joga.

Kiti ištikimi Laja Jogai, Dživamukti Jogai, Agni Jogai, Integralinei Jogai, Daoso Jogai, Japonų Jogai, Tibeto Jogai, Svara Jogai, Nidra Jogai, Surat Shabd Jogai, Džapa Jogai ir Kundalini Jogai.

Taip pat tai nėra tikroji Joga.

Kai kurie užsiima Fitneso Joga, Jogoterapija, Neščiųjų Joga, Ofiso Jogą, Joga pradedantiesiems, Joga ukrainiečiams, Lenkiška Joga ir Liekninamąja Joga.
Ir tai nėra tikroji Joga.

Yra žmonių, besižavinančių Aštanga Vinyasa Joga, Ajengaro Joga, Vini Joga, Trai Joga, Džniana Joga, Anahata Joga, Mantra Joga, Viktoro Boiko Joga, Siderskio Joga, Lappos Joga, Karmapos Joga, Astraline Joga, Realiąja Joga, Jantra Joga, Korporatyvine Joga ir Grupine Joga.

Taip pat tai nėra Tikroji Joga. Tikroji Joga pasiklydo nesuprantamų žodžių džiunglėse.

– Kokia Joga yra Tikroji? – nustebo Bumeris.

– Tikroji Joga reikalauja vienatvės ir ramybės. Yra pirmasis Tikrosios Jogos žingsnis, tai – Gyvo Alaus Joga, – atsakė Meistras. – Ir jeigu tu trokšti, tuomet man akylai stebint, galėsi suprasti savo pašaukimą, tvirtai eidamas šiuo Keliu.

– O kokie dar yra Tikrosios Jogos lygiai?

– Yra dar Išdulkink Joga, Dolerio Jogą ir Kvailio Jogą.

– O gal galima išsamiau atskleisti Išdulkink Jogos esmę? – pasiteiravo Bumeris.

– Negalima, – susimąstęs, pasikasęs Muladharą, ištarė Džonas Ivanovičius Jakobsonas, – tai gali nukreipti tavo dėmesį nuo pirmojo lygio suvokimo.

– Aš sutinku, – atsiduso Bumeris. – Vis tiek blogiau nebus.

– Tuomet, nubėk alaus ir mes pradėsime antrą pamoką.

Ir Bumeris nulėkė alaus.

.

2 skyrius. Kuriame Meistras atskleidžia Jogos esmę

Vardan Alacho, Maloningo ir Gailestingo! Jei kas turi ausis klausyti – teklauso.

Išgėręs alaus, Meistras nušluostė įsivaizduojamus ūsus ir, glostydamas neegzistuojančią barzdą, tęsė savo pamoką.

– Taigi, kas yra Joga, aš tapsiu auka už tave, Meistre, – paklausė Bumeris.

– Visas gyvenimas yra Joga [2], – atsakė Džonas Ivanovičius Jakobsonas, – ir atsimink mano žodžius – nepraeis nei metų, kai atsiras Joga vartotojams, Joga nevykėliams, Mesainio Joga ir Glamūrinė Joga.

– Kodėl tai vyksta?

– Taip vyksta dėl nekontroliuojamos sąmonės svyravimo kiekvieno individo, įsivaizduojančio save guru ir nusprendusio, kad būtent jis turi žinių apie tikrąją Jogą. Juk, kaip gimsta Gangos upė? Besileidžianti iš Gangotrės ledyno Himalajuose, ji sugeria tūkstančius skaidrių, kaip ašara tyrų, upelių, tampa pilnavandenė prie Rišikešo ir Haridvaro. Taip gimsta tikroji Joga.

– O kas nutinka po to?

– Tuomet šią gryną srovę apdergia milijonai karvių ir hinduistų, o prie Varanasio tikroji šio Šaltinio prasmė tampa paslėpta žmonių supratimui. Taigi tikroji Joga tampa drumzlina.

– O kas nutinka toliau?- Toliau nutinka tai, kad žmonės naudoja šį drumzliną vandenį jų laukams drėkinti ir savo būstui apšviesti. Indijos saulė alina ją kaitra. Šimtai upelių ir kanalų atima galią iš Gangos upės, kol ji, nualusi, įteka į Bengalijos įlanką. Taip tikroji Joga miršta.

– Taip ir Joga, gimusi iš Tiesos šaltinio, apima vis daugiau žmonių, tuomet tikroji jos prasmė drumzlėja, smulkėja ir išvaginėjama, o po to ją parduoda mažmeninėje prekyboje įvairūs šarlatanai.

– Kodėl atsiranda sąmonės svyravimas – romiai paklausė Bumeris.

– Įsivaizduok ramią Gango upės tėkmę. Kadangi Indijoje įprasta nešvarumus nupilinėti į upę, ja plaukia hinduistų kakučiai, tai nuskęsta, giliai įtraukiami, tai linksmai šokinėja per bangas. Таi Samskara [3] pliuškenasi drumstose Vritti bangose [4]. Pašėliškas įspūdžių, minčių ir poelgių ratelis. Mūsų atveju žmonės – jie parduoda šitą šūdą pakuotėje su užrašu „Joga“.

– Taigi, kokia yra Jogos esmė? – paklausė Bumeris.

– Jogos esmė yra sustabdyti sąmonės svyravimus. Joga neturi kitos esmės. Katha Upanišadoje Joga apibūdina taip: “Kai jausmai sutramdyti, kai protas ramybėje, kai intelektas nesvyruoja, tuomet, kaip sako išminčiai, pasiektas aukščiausias lygis. Ši nuolatinė jausmų ir proto kontrolė vadinama Joga. Tas, kuris ją pasiekia, išlaisvinamas iš paklydimų.”

– Ką tai mums suteikia?

– Tai leidžia mums pasiekti Mokšą [5] arba „išsivadavimą“.

– O kaip mes pasiekiame Mokšą?

– Nubėk alaus ir aš atskleisiu tau trečią pamoką.

Ir Bumeris nulėkė alaus.

.

.

Laukite tęsinio…

.

3 Sutra

.

.

[1] Tikras asmuo, Meistro Dži mokinys.

[2] Žodžiai priklauso Šri Aurobindo ir yra nukaldinti Indijos 2 rupijų nominalo jubiliejinio leidimo monetoje.

[3] „Samskara“ (sanskrito kalba) – nesąmoninga įspaudai. Jis kyla iš „sam“ – kartu ir „kaara“ – kūrėjo, atlikėjo. Pažodžiui reiškia „Kūrėjo padaryta visuma“. Karmos laikymo vieta. Šis terminas vartojamas kalbant apie atspaudus, kuriuos mintyse palieka individualūs veiksmai ar išorinės aplinkybės ir kurie gali išryškėti bet kokiu palankiu atveju – net būsimo gimimo metu.

[4] Vritti yra pažodžiui: „sūkurys“. Anot Patanjali, apatinio proto (chitta) Vritti (mintys) yra suskirstytos į penkias grupes: (1) teisingos idėjos; (2) klaidingos idėjos; (3) fantazijos; (4) miego metu kilusios idėjos; (5) prisiminimai.

[5] Mokša (sanskrito – „Išsivadavimas“) – išsivadavimas iš gimimo ir mirties ciklo (samsaros) ir visos materialios egzistencijos kančios ir apribojimai, tokie patys kaip ir Mukhti.

.

Naujienlaiškio prenumerata.

Please wait...

Ačiū, kad prenumeruojate mus!

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *